معرفی سرکنسول
تماس با ما

آدرس :

 BANJARA HILLS, ROAD NO.7 ( Imam Khomeini Road ) ,

HYDERABAD- 500 034.

کدپستی : 500034

کد کشور و محل :40 0091

تلفن نمایندگی : 23350728-23352722

بخش کنسولی :23354354-23356339

آدرس سایت :  hyderabad.mfa.ir

*******************************************

سرکنسول جمهوری اسلامی ایران- حیدرآباد

جناب آقای محمد حق بین قمی - 

  m.haghbin@mfa.gov.ir         

**********************************************

 دیپلماسی عمومی و امور اقتصادی:

آقای علی اصغر راستگو  - a.rastgou@mfa.gov.ir

alia.rastgou@gmail.com

*****************************************

 کارشناس مسئول کنسولی  (گذرنامه و روادید  - تایید اسناد - سجلات و احوال شخصیه - امور اجتماعی و ایرانیان - امور دانشجویی - تایید اسناد دانشجویی  ):

آقای خداداد نژاد اسد  

 kh.nejadasadi@mfa.gov.ir

 - consul.ichyd@gmail.com

  - student.ichyd@gmail.com 

 

تلفن همراه برای امور ضروری و فوری ( 00919949506349) 

*****************************************

کارشناس  مطبوعاتی  :

 آقای مهدی مظفری

mh.mozaffari@mfa.gov.ir

 

*********************************************************************

امور اداری- دفتری :

آقای حسین سعیدی پور - h.saeidipour@mfa.gov.ir

**********************************************************

امور مالی - تشریفات : 

آقای ولی اله نیازی : 

contact.ichyd@gmail.com

********************************************************

 

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | گالری تصاویر | نقشه سایت | جستجو