1669
سفارت جمهوری اسلامی ایران - - لینکهای مفید
گالری
access deny
پیوند ها

اتاق های بازرگانی مهم هند به شرح ذیل می باشد

1.      کنفدراسیون صنایع هند

http://www.cii.in

2.      فدراسیون اتاق های بازرگانی و صنایع هند

http://www.ficci.com

3.      اتحادیه اتاق های بازرگانی و صنایع هند

http://www.assocham.org

 

4.      اتاق بازرگانی و صنایع پنجاب، هاریانا و دهلی

www.phdcci.in

5.      اتحادیه تولیدکنندگان قطعات خودرو

acmainfo.com

6- فدراسیون اتاق های بازرگانی ایالت آندراپرادش و تلنگانا :

www.fapcci.com

7- اتاق توسعه تجارت با ایران - حیدرآباد:

www.irantradepromotion.com

8- اتاق بازرگانی ایندو- ایران- ایالت کارناتکا بمرکزیت بنگلور: 

www.indoiranchamber.com

 

 

نظرات